Cáp cao su 2C

Cáp cao su 2x2,5
Cu/Nr/Nr 2x2,5mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên...
Cáp cao su 2x10
  Cu/Nr/Nr 2x10mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 2x6
  Cu/Nr/Nr 2x6mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 2x4
  Cu/Nr/Nr 2x4mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 2x1,5
Cu/Nr/Nr 2x1,5mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp