Cáp cao su 3C

Cáp cao su 3x6
  Cu/Nr/Nr 3x6mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 3x4
  Cu/Nr/Nr 3x4mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 3x2,5
  Cu/Nr/Nr 3x2.5mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 3x1,5
  Cu/Nr/Nr 3x1.5mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp