Cáp hàn cao su 1C

Cáp hàn - H95
  Cu/Nr 1x95mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt....
Cáp hàn - H70
  Cu/Nr 1x70mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp hàn - H50
  Cu/Nr 1x50mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt....
Cáp hàn - H35
Cu/Nr 1x35mm2   · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt....
Cáp hàn - H25
Cu/Nr 1x25mm2    · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt....
Cáp hàn - H16
Cu/Nr 1x16mm2   · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt....

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp