Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm 4x300 CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC/1M

Mã SP: CAD4300D
Giá:
1,843,989VNĐ
Trạng thái:
Mô tả:

Cáp đồng ngầm Cadisun 4x300 mm2 CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/kv

Sản phẩm cùng loại

Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x400 mm2
CAD4400D
2,413,363VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x240 mm2
CAD4240D
1,481,919VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x185 mm2
CAD4185D
1,143,636VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x150 mm2
CAD4150d
916,868VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x120 mm2
CAD4120D
739,636VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x95 mm2
CAD495D
594,636VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x70 mm2
CAD470D
436,565VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x35 mm2
CAD435D
221,636VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x25 mm2
CAD425D
161,666VNĐ
Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x16 mm2
CAD416D
107,858VNĐ

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp