Cáp điều khiển VCT-SB 1.5(48/0.2)

Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x6(48/0.20)
  Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x6(48/0.20) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp, có lưới chống nhiễu. ·...
Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x4(48/0.20)
  Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x4(48/0.20) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp, có lưới chống nhiễu. ·...
Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x3(48/0.20)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x3(48/0.20) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp, có lưới chống nhiễu. · Cách...
Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x2(48/0.20)
  Cáp điều khiển VCT-SB 1,5x2(48/0.20) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp, có lưới chống nhiễu. ·...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp