Cáp đồng trục 4CFB

Cáp đồng trục 4CFB (1c=200m)
Cáp tín hiệu 4CFB 75OHM có giáp bạc bảo vệ lưới chống nhiễu CCu
Cáp đồng trục 4CFB (1c=200m)
Cáp tín hiệu 4CFB 75OHM có giáp bạc bảo vệ lưới chống nhiễu CCS

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp