Cáp đồng trục 5CFB

Cáp đồng trục 5CFB ND (1c=200m)
Cáp tín hiệu 5CFB 75OHM có giáp bạc bảo vệ lưới chống nhiễu CCU ngâm dầu
Cáp đồng trục 5CFB (1c=200m)
Cáp tín hiệu 5CFB 75OHM có giáp bạc bảo vệ lưới chống nhiễu CCU
Cáp đồng trục 5CFB (1c=200m)
Cáp tín hiệu 5CFB 75OHM có giáp bạc bảo vệ lưới chống nhiễu CCS

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp