Cáp đồng trục RG-11

Cáp đồng trục RG11 (1c=305m)
Cáp đồng trục RG11 có lưới, bạc chống nhiễu 

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp