Cáp đồng trục RG-6

Cáp đồng trục RG-6 có lưới bảo vệ bạc chống nhiễu 75 OHM CCS Cáp đồng trục RG-6 có lưới bảo vệ bạc chống nhiễu 75 OHM CCS
Cáp đồng trục RG-6 (1c=305m)
Cáp tin hiệu RG-6 75OHM có giáp bảo vệ lưới chống nhiễu CCS

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp