Tầm nhìn

Tập chung phân phối các sản phẩm về điện dân dụng, điện công nghiệp, tiến tới Công ty sẽ nghiên cứu và thương mại các sản phẩm và thiết bị điện có năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và con người
Phục vụ cho ngành điện dân dụng và công nghiệp thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp