warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/amcbtywnhosting/public_html/hungsoneq.com.vn/profiles/uberdrupal/modules/views/includes/handlers.inc on line 153.

Khó cổ phần hóa vì đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên

Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm nay, cả nước cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp. 

Đến nay, đã công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa 41 công ty, trong đó có những doanh nghiệp quy mô vốn chủ sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng như: 3 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định khoảng 72.000 tỷ đồng, một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá trị vốn nhà nước khoảng 24.000 tỷ đồng.Đánh giá của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho thấy, quá trình cổ phần hóa còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là quy định về định giá tài sản, đất đai; trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa rõ. Một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
Cụ thể như TP.HCM chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào trong tổng số 39 công ty. Gần đây, có nhiều thông tin tiêu cực về cổ phần hóa gây tâm lý bất an, ảnh hưởng đến quyết tâm, nỗ lực cổ phần hóa. Đây là lý do để những cá nhân không muốn cổ phần hóa trì hoãn công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp