Tư vấn kỹ thuật

Cáp trung thế
Tiêu chuẩn sản xuất: Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của IEC, AS/ZNS, BS, ICEA, TCVN hoặc một số tiêu chuẩn khác. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)
 Dây dẩn & Dòng điện
Tiết diện dây dẩn & Dòng điện
Để chọn được dây dẫn bạn cần phải biết dòng điện tải sử dụng, cùng với mật độ dòng diện cho phép từng lọai dây dẫn.
Khái niệm cơ bản về Dây, Cáp điện
Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp