Cáp chống cháy FRN/CXV/2C

(8 sản phẩm)
Cáp chống cháy FRN-CXV 2x1.5

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x1.5

Giá bán: 11.886 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x2.5

Giá bán: 16.363 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 2x4

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x4

Giá bán: 21.369 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x6

Giá bán: 30.636 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 2x10

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x10

Giá bán: 44.679 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x16

Giá bán: 63.989 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 2x25

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x25

Giá bán: 93.696 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 2x35

Giá bán: 121.787 vnđ