Cáp điện

(267 sản phẩm)
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25+1x10

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25+1x10

Giá bán: 199.200 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x35+1x16

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x35+1x16

Giá bán: 273.030 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50+1x25

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50+1x25

Giá bán: 384.800 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x70+1x35

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x70+1x35

Giá bán: 530.930 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95+1x50

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95+1x50

Giá bán: 727.500 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x120+1x70

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x120+1x70

Giá bán: 917.200 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x70

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x70

Giá bán: 252.350 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x50

Giá bán: 183.565 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x35

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x35

Giá bán: 133.509 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x25

Giá bán: 98.598 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x16

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x16

Giá bán: 68.868 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x10

Giá bán: 53.636 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x6

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x6

Giá bán: 33.500 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x4

Giá bán: 23.565 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x4

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x4

Giá bán: 23.565 vnđ
Cáp đồng treo Trần Phú CXV 2x6

Cáp đồng treo Trần Phú CXV 2x6

Giá bán: 27.456 vnđ