Cáp tín hiệu 2x2x0,5

Cáp tín hiệu 2x2x0,5 (1c=200m)

Giá bán: 445.000 vnđ
Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Giá bán: 17.000 vnđ
Cáp đồng trục 4CFB

Cáp đồng trục 4CFB (1c=200m)

Giá bán: 350.000 vnđ
AMP cat 5e 8x0,5 CCS

AMP cat 5e 8x0,5 CCS (1H =1000 feet)

Giá bán: 650.000 vnđ
Cáp cao su 3x2.5+1x1.5 CU/NR/NR/3C

Cáp cao su CU/NR/NR 3x2.5+1x1.5

Giá bán: 22.138 vnđ
Cáp cao su 4x1.5 CU/NR/NR/4C

Cáp cao su CU/NR/NR 4x1.5

Giá bán: 16.656 vnđ
Cáp cao su 2x1.5 CU/NR/NR/2C

Cáp cao su CU/NR/NR 2x1.5

Giá bán: 9.680 vnđ
Cáp cao su hàn 1x16 CU/NR/1C

Cáp cao su hàn CU/NR 1x16

Giá bán: 26.500 vnđ
27.767 vnđ
-4%