Cáp cao su hàn Cu/Nr/1C

(12 sản phẩm)
Cáp cao su hàn 1x16 CU/NR/1C

Cáp cao su hàn CU/NR 1x16

Giá bán: 26.500 vnđ
27.767 vnđ
-4%

Cáp cao su hàn CU/NR 1x25

Giá bán: 36.363 vnđ
38.565 vnđ
-6%
Cáp cao su hàn 1x35 CU/NR/1C

Cáp cao su hàn CU/NR 1x35

Giá bán: 55.650 vnđ
59.636 vnđ
-7%

Cáp cao su hàn CU/NR 1x50

Giá bán: 76.585 vnđ
81.696 vnđ
-6%
Cáp cao su hàn 1x70 CU/NR/1C

Cáp cao su hàn CU/NR 1x70

Giá bán: 112.500 vnđ
117.363 vnđ
-4%

Cáp cao su hàn CU/NR 1x95

Giá bán: 149.500 vnđ
159.959 vnđ
-6%