Cáp tín hiệu thông tin

(9 sản phẩm)
Cáp tín hiệu 2x2x0,5

Cáp tín hiệu 2x2x0,5 (1c=200m)

Giá bán: 445.000 vnđ

Cáp tín hiệu 4x2x0,5 (1c=200m)

Giá bán: 720.000 vnđ
Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Giá bán: 17.000 vnđ

Cáp tín hiệu 10x2x0,5/M

Giá bán: 21.000 vnđ
Cáp tín hiệu 20x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 20x2x0,5/M

Giá bán: 29.500 vnđ

Cáp tín hiệu 30x2x0,5/M

Giá bán: 32.500 vnđ
Cáp tín hiệu 50x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 50x2x0,5/M

Giá bán: 68.500 vnđ

Cáp tín hiệu 100x2x0,5/M

Giá bán: 125.000 vnđ
Cáp tín hiệu 200x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 200x2x0,5/M

Giá bán: 235.000 vnđ