Cáp nhôm AV

(13 sản phẩm)
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x16

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x16

Giá bán: 3.836 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x25

Giá bán: 5.656 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x35

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x35

Giá bán: 7.666 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x50

Giá bán: 10.436 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x70

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x70

Giá bán: 14.858 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x95

Giá bán: 18.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x120

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x120

Giá bán: 24.116 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x150

Giá bán: 32.365 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x185

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x185

Giá bán: 39.586 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x240

Giá bán: 50.679 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x300

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x300

Giá bán: 56.889 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x400

Giá bán: 74.376 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x500

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x500

Giá bán: 92.939 vnđ