Cáp đồng trục

(7 sản phẩm)
Cáp đồng trục 4CFB

Cáp đồng trục 4CFB (1c=200m)

Giá bán: 350.000 vnđ

Cáp đồng trục 4CFBCU (1c=200m)

Giá bán: 470.000 vnđ
Cáp đồng trục 5CFB

Cáp đồng trục 5CFB (1c=200m)

Giá bán: 410.000 vnđ

Cáp đồng trục 5CFBCU (1c=200m)

Giá bán: 570.000 vnđ
Cáp đồng trục 5CFBND

Cáp đồng trục 5CFBND (1c=200m)

Giá bán: 640.000 vnđ

Cáp đồng trục RG6 (1c=305m)

Giá bán: 590.000 vnđ
Cáp đồng trục RG11

Cáp đồng trục RG11 (1c=305m)

Giá bán: 2.135.000 vnđ