Cáp chống cháy FRN/CXV/4C

(11 sản phẩm)
Cáp chống cháy FRN-CXV 4x2.5

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x2.5

Giá bán: 27.686 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x4

Giá bán: 37.969 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 4x6

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x6

Giá bán: 50.999 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x10

Giá bán: 74.636 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 4x16

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x16

Giá bán: 108.339 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x25

Giá bán: 163.889 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 4x35

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x35

Giá bán: 220.363 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x50

Giá bán: 308.636 vnđ
Cáp chống cháy FRN-CXV 4x70

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x70

Giá bán: 419.656 vnđ

Cáp chống cháy FRN-CXV 4x95

Giá bán: 573.889 vnđ