Cáp tín hiệu

(18 sản phẩm)
Cáp tín hiệu 2x2x0,5

Cáp tín hiệu 2x2x0,5 (1c=200m)

Giá bán: 445.000 vnđ

Cáp tín hiệu 4x2x0,5 (1c=200m)

Giá bán: 720.000 vnđ
Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 5x2x0,5/M

Giá bán: 17.000 vnđ

Cáp tín hiệu 10x2x0,5/M

Giá bán: 21.000 vnđ
Cáp tín hiệu 20x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 20x2x0,5/M

Giá bán: 29.500 vnđ

Cáp tín hiệu 30x2x0,5/M

Giá bán: 32.500 vnđ
Cáp tín hiệu 50x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 50x2x0,5/M

Giá bán: 68.500 vnđ

Cáp tín hiệu 100x2x0,5/M

Giá bán: 125.000 vnđ
Cáp tín hiệu 200x2x0,5/M

Cáp tín hiệu 200x2x0,5/M

Giá bán: 235.000 vnđ

Cáp đồng trục 4CFB (1c=200m)

Giá bán: 350.000 vnđ
Cáp đồng trục 4CFBCU

Cáp đồng trục 4CFBCU (1c=200m)

Giá bán: 470.000 vnđ

Cáp đồng trục 5CFB (1c=200m)

Giá bán: 410.000 vnđ
Cáp đồng trục 5CFBCU

Cáp đồng trục 5CFBCU (1c=200m)

Giá bán: 570.000 vnđ

Cáp đồng trục 5CFBND (1c=200m)

Giá bán: 640.000 vnđ
Cáp đồng trục RG6

Cáp đồng trục RG6 (1c=305m)

Giá bán: 590.000 vnđ

Cáp đồng trục RG11 (1c=305m)

Giá bán: 2.135.000 vnđ
AMP cat 5e 8x0,5 CCS

AMP cat 5e 8x0,5 CCS (1H =1000 feet)

Giá bán: 650.000 vnđ

AMP cat 5e 8x0,5 CCU (1H =1000 feet)

Giá bán: 1.850.000 vnđ