Cáp nhôm

(92 sản phẩm)
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x50

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x50

Giá bán: 49.868 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x70

Giá bán: 69.868 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x95

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x95

Giá bán: 91.656 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x120

Giá bán: 112.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x150

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x150

Giá bán: 139.365 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x185

Giá bán: 172.395 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x240

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x240

Giá bán: 215.363 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x300

Giá bán: 265.535 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x400

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x400

Giá bán: 348.345 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x500

Giá bán: 433.656 vnđ
Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x35/6.2

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x35/6.2

Giá bán: 9.836 vnđ

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x50/8.0

Giá bán: 12.656 vnđ
Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x95/16

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x95/16

Giá bán: 23.676 vnđ

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x120/19

Giá bán: 28.858 vnđ
Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x150/27

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x150/27

Giá bán: 35.656 vnđ

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x185/43

Giá bán: 46.686 vnđ
Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x240/56

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x240/56

Giá bán: 60.689 vnđ

Cáp nhôm bọc Fe/AL/PVC 1x300/39

Giá bán: 68.898 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x16

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x16

Giá bán: 3.836 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x25

Giá bán: 5.656 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x35

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x35

Giá bán: 7.666 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x50

Giá bán: 10.436 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x70

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x70

Giá bán: 14.858 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x95

Giá bán: 18.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x120

Cáp nhôm bọc AL/PVC 1x120

Giá bán: 24.116 vnđ